Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

14.04.2015

Zaproszenie do udziału w konferencji w dniu 29 kwietnia 2015 r., pn. Pracownik młodzieżowy, czyli system szkolenia w Polsce osób do pracy z młodzieżą

Konferencja organizowana jest przez Zespół RDPP ds. polityki na rzecz młodzieży. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do nasyłania swoich zgłoszeń.

27.03.2015

Ogłoszenie o naborze na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i nadsyłania swoich zgłoszeń.

13.04.2015

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

Zapraszamy do zapoznania się z listą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z rekomendacjami do audytów.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy