Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

29.08.2014

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z raportem.

11.08.2014

Konsultacje społeczne ordynacji wyborczej

Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje do konsultacji projekt ordynacji wyborczej, określającej zasady wyborów na członków komitetów monitorujących reprezentujących organizacje pozarządowe.

31.07.2014

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 8 września 2014 r.o godz. 12.30

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do nadsyłania swoich zgłoszeń na spotkanie.

26.08.2014

Wstępne założenia Regulaminu konkursu FIO w 2015 r.

Przedstawiamy wstępne założenia do "Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r.". Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i pomysłów dotyczących regulaminu przyszłorocznego konkursu. Termin przyjmowania uwag: do 8 września 2014 r.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy