Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

14.10.2016

Projekt ROPS Kraków laureatem nagrody RegioStars 2016.

Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, realizowany przez ROPS Kraków, nagrodzony przez Komisję Europejską w tegorocznej edycji Konkursu RegioStars.

30.09.2016

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją założeń Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018 - 2023.

22.10.2016

Rozporządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

05.10.2016

Aktualności KKRES

Dnia 4 października 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy