Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

13.01.2015

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, dotyczące systemu AKSES.

11.12.2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne 2014 - 2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL) oraz komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Głosowanie kończy się o godz. 23:59 5 lutego 2015 r.

19.01.2015

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert FIO 2015

W związku z dużym obciążeniem Generatora FIO 2015 termin naboru ofert został wydłużony decyzją Ministra o 2 dni - do dnia 21 stycznia 2015 do 16:15. Ofertę należy zatwierdzić w Generatorze do 16:15, w przypadku wersji papierowej liczy się data stempla pocztowego.

16.01.2015

Infolinia FIO 2015

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przedłużeniem terminu składania ofert w konkursie FIO 2015 infolinia funkcjonować będzie do środy, 21 stycznia, w godzinach 9:00 - 15:00. Numer telefonu infolinii: (022) 693 49 70

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy