Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

05.05.2016

Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

25.04.2016

Wyniki konkursu FIO 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Priorytecie 2.

20.04.2016

Zarządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania akredytacji AKSES

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji AKSES.

27.04.2016

Nabór ekspertów - Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów na listę osób dokonujących oceny merytorycznej ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy