Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

26.07.2016

Nabór ekspertów FIO

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert FIO.

19.07.2016

Owarty nabór partnerów - projekt pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjąi o wynikach otwartego naboru partnerów do projektu pt.: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

28.06.2016

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych - zapraszamy do przesyłania propozycji zmian

15.07.2016

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy