Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej oraz za wdrożenie i promocję


rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

30.03.2017

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Zmiany dot. m.in. usprawnienia procedury wymiany informacji, doprecyzowania zasad składania sprawozdań i doprecyzowania terminu na złożenie sprawozdania. Szczegóły w opisie.

27.03.2017

Raport GECES "Dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej"

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w polskiej wersji językowej

10.03.2017

Projekty aktów prawnych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kolnsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o spółedzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

29.03.2017

Realizacja zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza zlecenie na realizację zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mrpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy