Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.

26.11.2014

Znany jest już Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.

Zaproszenie na spotaknie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r.

26.11.2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanuych przedstawicieli organizacji do nadsyłania swoich zgłoszeń do udziału w spotkaniu

Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne 2014 - 2020

10.11.2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do głosowania w wyborach na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetecie monitorującym PO IiŚ.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

06.11.2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów na członka oraz zastępcę członka do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Zgłoszenia można przesyłać do 20 listopada br.

Rachunki bankowe OPP

04.11.2014

Komunikat ws. numerów rachunków bankowych właściwych do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

03.11.2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów na członka oraz zastępcę członka do komitetu monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zgłoszenia można przesyłać do 17 listopada br.

Zaproszenie na spotkania dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES

29.10.2014

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapraszają przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na spotkania dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES.

Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

27.10.2014

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, publikujemy wersję elektroniczną przedmiotowego dokumentu, z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag na załączonym formularzu elektronicznym do dnia 7 listopada br. na adres e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

Polecamy