Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Wykaz akredytowanych Ośrodków Ekonomii Społecznej

27.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór ekspertów FIO

26.07.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert FIO.

Owarty nabór partnerów - projekt pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

19.07.2016

Zachęcamy do zapoznania się z informacjąi o wynikach otwartego naboru partnerów do projektu pt.: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - 2016 r.

15.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES.

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

15.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw lubelskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Zapytanie ofertowe

23.06.2016

Zapytanie ofertowe - szkolenie podnoszące kompetencje kadry obsługującej system akredytacji

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego powołani 17 czerwca 2016 r.

23.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z listą nowych członków RDPP.

Nabór pracowników do projektu

15.06.2016

Departament Pożytku Publicznego poszukuje osób zainteresowanych pracą w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ekonomia społeczna

08.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursie w ramach Działania 2.6 PO WER - Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Młodzież Solidarna w Działaniu.

24.05.2016

Zapraszamy do zapoznania się ze uwagami zgłoszonymi do Programu Młodzież Solidarna w Działaniu oraz ze stanowiskiem DPP.

Polecamy