Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

04.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

26.02.2015

WAŻNA INFORMACJA Przedłużenie terminu naboru wniosków ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zamknięcie naboru nastąpi w dniu 3 marca 2015 r

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztacie konsultacyjnym dokumentu pn. Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego

20.02.2015

Warsztat odbędzie się w dniu 16 marca br. Zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń.

Nowy wzór sprawozdania finansowego dla jednostek mikro

12.02.2015

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego, które spełnią przesłanki określone w ww. ustawie mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe.

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

09.02.2015

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 19 lutego 2015 r.

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r.

05.02.2015

W imieniu pozarządowej strony zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału w spotkaniu.

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencje 2015- 2020

02.02.2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 2 lutego 2015 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno ? Społecznego (EKES).

Informacja w sprawie potwierdzeń złożonych ofert FIO 2015

27.01.2015

Wiadomość dla oferentów FIO 2015, którzy do tej pory nie otrzymali mailowego potwierdzenia złożenia oferty w Generatorze.

Sprawozdania

27.01.2015

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r, upływa termin dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014, których zadanie publiczne skończyło się zgodnie z umową w dniu 31 grudnia 2014 r.

Polecamy