Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert FIO 2015

19.01.2015

W związku z dużym obciążeniem Generatora FIO 2015 termin naboru ofert został wydłużony decyzją Ministra o 2 dni - do dnia 21 stycznia 2015 do 16:15. Ofertę należy zatwierdzić w Generatorze do 16:15, w przypadku wersji papierowej liczy się data stempla pocztowego.

Infolinia FIO 2015

16.01.2015

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przedłużeniem terminu składania ofert w konkursie FIO 2015 infolinia funkcjonować będzie do środy, 21 stycznia, w godzinach 9:00 - 15:00. Numer telefonu infolinii: (022) 693 49 70

Zaktualizowany wykaz OPP

14.01.2015

Zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

13.01.2015

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, dotyczące systemu AKSES.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r.

24.12.2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wykazem organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% w 2015 r.

Komitet Akredytacyjny

23.12.2014

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z uchwałami przyjętymi przez Komitet Akredytacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

22.12.2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów na członka oraz zastępcę członka do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgłoszenia można przesyłać do 5 stycznia 2015 r.

Polecamy