Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Wyniki konkursu FIO 2016

05.02.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Priorytetach 3 oraz 4.

Wyniki oceny formalnej FIO 2016

03.02.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2016 - Priorytet 2.

Ogłoszenia

27.01.2016

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z informacjami o naborach do grupy roboczej ds. KSOW oraz Komitetu Sterujacego do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia.

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

26.01.2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi uchwałami Komitetu Akredytacyjnego.

Ostanie dni na złożenie sprawozdania FIO

25.01.2016

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2016 r., upływa termin na złożenie sprawozdania końcowego oraz częściowego P FIO 2015.

Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER

15.01.2016

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o naborze kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER: obszar Integracja społeczna, dziedzina Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Start drugiego naboru ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

01.12.2015

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie FIO 2016 z 1 września br. dziś rusza drugi nabór - dotyczący Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo. Oferty można składać do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Modyfikacja bazy sprawozdań OPP

26.11.2015

Zapraszamy do składania ofert w zakresie modyfikacji formularzy sprawozdania finansowego w aplikacji System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności w Module MPiPS, a także administrowania serwerami.

Zaproszenie KSM P FIO 2014-2020

25.11.2015

Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy członków KSM P FIO 2014-2020 dot. podsumowania dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 i FIO 2016.

Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014

19.11.2015

Do Regulaminu konkursu FIO w 2014 wprowadzono zmiany dotyczące zapisów w Części B - Zasady przyznawania dotacji w Priorytecie 1 oraz w komponentach, w rozdziale I. Realizacja projektów w Priorytecie 1.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego        (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (16.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

 

Polecamy