Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Modyfikacja bazy sprawozdań OPP

26.11.2015

Zapraszamy do składania ofert w zakresie modyfikacji formularzy sprawozdania finansowego w aplikacji System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności w Module MPiPS, a także administrowania serwerami.

Modyfikacja bazy sprawozdań OPP

26.11.2015

Zapraszamy do składania ofert w zakresie modyfikacji formularzy sprawozdania finansowego w aplikacji System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności w Module MPiPS, a także administrowania serwerami.

Zaproszenie KSM P FIO 2014-2020

25.11.2015

Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy członków KSM P FIO 2014-2020 dot. podsumowania dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 i FIO 2016.

Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014

19.11.2015

Do Regulaminu konkursu FIO w 2014 wprowadzono zmiany dotyczące zapisów w Części B - Zasady przyznawania dotacji w Priorytecie 1 oraz w komponentach, w rozdziale I. Realizacja projektów w Priorytecie 1.

Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

19.11.2015

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Badania systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020.

Zaproszenie na Ogólnopolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego

18.11.2015

27 listopada 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się organizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Ogólnopolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

12.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami procesu akredytacji OWES.

Wyniki konkursu

12.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Komponencie Działań Systemowych oraz w Komponencie Wsparcia Działań Strażniczych.

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2016

09.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2016.

Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2016

09.11.2015

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2016. Spotkania odbędą się we wszystkich województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego        (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (16.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

 

Polecamy