Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego        (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Otwarty Nabór Partnerów

10.08.2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

Dokumenty do pobrania

03.08.2015

Szanowni Państwo, Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowany przez Ministra. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Termin na zamieszczenie sprawozdań OPP został przedłużony !

02.08.2015

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (https://opp.mpips.gov.pl) został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

23.07.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami procesu akredytacji OWES z województwa łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Spotkania informacyjne dot. konkursu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014-2020

17.07.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestyc

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2016 r.

13.07.2015

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem uwag z konsultacji projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.

Informacja o kandydatach na członków RDPP V kadencji

13.07.2015

Departament Pożytku Publicznego przedstawia listę kandydatów na członków i członkinie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji ze strony pozarządowej.

Standardy działań fundacji korporacyjnych

02.07.2015

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem ?Standardy działania fundacji korporacyjnych"

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 czerwca br.

12.06.2015

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu.

Aktualności

11.06.2015

Spotkanie konsultacyjne dot. rekomendacji zmian w instrumentach współpracy finansowej NGO i JST oraz w systemie finansowania NGO ? Warszawa, 15 czerwca 2015 r.

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (16.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

 

Polecamy