Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez Radę Ministrów!

13.08.2014

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Informacja o wyborze wykonawcy badania pt. Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce.

04.08.2014

W związku z zakończeniem procedury wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie pt. ?Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce?, uprzejmie informuję, iż oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, a tym samym został wybrany do realizacji badania jest: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o. o. Jednocześnie uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe i nadesłali swoje oferty.

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 8 września 2014 r.o godz. 12.30

31.07.2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do nadsyłania swoich zgłoszeń na spotkanie.

Zaproszenie do udziału we wdrożeniach instrumentów współpracy finansowej JST z NGO

24.07.2014

Informujemy, iż rozpoczęto nabór gmin i powiatów zainteresowanych wdrożeniami nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów

25.06.2014

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2014 r. projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu skierowania go pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Decyzja o dalszych działaniach w zakresie procedowania nad dokumentem zostanie podjęta podczas obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Zaproszenie na Targi Dobrego Klimatu w Nowym Warpnie

12.06.2014

Tegoroczne Targi Dobrego Klimatu pomyślane są głównie jako miejsce zabaw i atrakcji dla całej rodziny. W sobotę (21 czerwca od godziny 11.00 do 17.00) wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej przygotowaliśmy liczne atrakcje w postaci warsztatów design?u, konkursów i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku nie będzie nudy. Podczas wydarzenia po raz pierwszy na pięknej nowowarpieńskiej promenadzie odbędzie się impreza towarzysząca ?Dobrze jest wyglądać dobrze?. Będzie to seria profesjonalnie przy

Zaproszenie na panel obywatelski (debatę publiczną) poświęcony konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

06.06.2014

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca br. o godz. 10.00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń.

Bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi

28.05.2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Lider projektu "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Polecamy