Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do udziału we wdrożeniach instrumentów współpracy finansowej JST z NGO

24.07.2014

Informujemy, iż rozpoczęto nabór gmin i powiatów zainteresowanych wdrożeniami nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów

25.06.2014

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2014 r. projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu skierowania go pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Decyzja o dalszych działaniach w zakresie procedowania nad dokumentem zostanie podjęta podczas obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Zaproszenie na Targi Dobrego Klimatu w Nowym Warpnie

12.06.2014

Tegoroczne Targi Dobrego Klimatu pomyślane są głównie jako miejsce zabaw i atrakcji dla całej rodziny. W sobotę (21 czerwca od godziny 11.00 do 17.00) wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej przygotowaliśmy liczne atrakcje w postaci warsztatów design?u, konkursów i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku nie będzie nudy. Podczas wydarzenia po raz pierwszy na pięknej nowowarpieńskiej promenadzie odbędzie się impreza towarzysząca ?Dobrze jest wyglądać dobrze?. Będzie to seria profesjonalnie przy

Zaproszenie na panel obywatelski (debatę publiczną) poświęcony konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

06.06.2014

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca br. o godz. 10.00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń.

Bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi

28.05.2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Lider projektu "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowy nabór ekspertów FIO

26.05.2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza uzupełniający nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014 - 2020.

Zatwierdzony skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

23.05.2014

W dniu 22.05.2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził poniższy skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Zapraszamy na konferencję BGK dla ekonomii społecznej 22.05.2014

20.05.2014

Serdecznie zapraszamy na konferencję podczas której zaprezentowane zostaną doświadczenia z pierwszego roku realizacji pilotażu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej (projekt systemowy pt. ?Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej", realizowany przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Konferencja odbędzie się 22 maja br. w Warszawie (czwartek), w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (sala im. A. Bączkowskiego), przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Seminaria upowszechniające stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

16.05.2014

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na seminaria pt. Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych. Seminaria, mające na celu upowszechnienie możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, realizowane będą w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju. Uczestnikami seminariów mogą być pracownicy administracji publicznej oraz pracownicy instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyniki oceny formalnej

16.05.2014

Szanowni Państwo, niniejszym zamieszczamy listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach konkursu FIO 2014.

Polecamy