Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Nabór ekspertów - Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

27.04.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów na listę osób dokonujących oceny merytorycznej ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

Zapowiedź prac nad projektem regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora ekonomii społecznej

26.04.2016

Podczas konferencji "Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce" zorganizowanej 21 kwietnia 2016 r. Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS zapowiedział rozpoczęcie prac nad regulacjami dotyczącymi sektora ekonomii społecznej i zaprosił do współpracy środowisko związane z ekonomią społeczną.

Wyniki konkursu FIO 2016

25.04.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Priorytecie 2.

Zarządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania akredytacji AKSES

20.04.2016

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji AKSES.

Konsultacje Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

15.04.2016

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.: Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

12.04.2016

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konferencji pt.: Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Uzupełniający nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

01.04.2016

Zapraszamy do zapoznania sie z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2017 r.

30.03.2016

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r.

Ogłoszenia

17.03.2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naborze osób do Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej oraz naborze osób do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2016

10.03.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2016 (Priorytet 2) - po uwzględnieniu korekty.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego        (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (16.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

 

Polecamy