Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Zapytanie ofertowe

23.06.2016

Zapytanie ofertowe - szkolenie podnoszące kompetencje kadry obsługującej system akredytacji

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego powołani 17 czerwca 2016 r.

23.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z listą nowych członków RDPP.

Nabór wniosków o akredytację AKSES.

17.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o kolejnym naborze wniosków o akredytację AKSES.

Nabór pracowników do projektu

15.06.2016

Departament Pożytku Publicznego poszukuje osób zainteresowanych pracą w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ekonomia społeczna

08.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursie w ramach Działania 2.6 PO WER - Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Owarty nabór partnerów - projekt pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

02.06.2016

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o otwartym naborze partnerów do projektu pt.: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Młodzież Solidarna w Działaniu.

24.05.2016

Zapraszamy do zapoznania się ze uwagami zgłoszonymi do Programu Młodzież Solidarna w Działaniu oraz ze stanowiskiem DPP.

Udostępnienie kart ocen FIO 2016

18.05.2016

Zachęcamy do zapoznania się z kartami ocen ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2016, na podstawie których sporządzone zostały listy rankingowe dla Priorytetu 2.

Regulaminu konkursu w 2016 r. w ramach Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

06.05.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu w ramach Programu Młodzież Solidarna w Działaniu.

Zapowiedź prac nad projektem regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora ekonomii społecznej

26.04.2016

Podczas konferencji "Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce" zorganizowanej 21 kwietnia 2016 r. Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS zapowiedział rozpoczęcie prac nad regulacjami dotyczącymi sektora ekonomii społecznej i zaprosił do współpracy środowisko związane z ekonomią społeczną.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego        (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (16.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

 

Polecamy