Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Rachunki bankowe OPP

04.11.2014

Komunikat ws. numerów rachunków bankowych właściwych do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

03.11.2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów na członka oraz zastępcę członka do komitetu monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zgłoszenia można przesyłać do 17 listopada br.

Zaproszenie na spotkania dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES

29.10.2014

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapraszają przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na spotkania dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES.

Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

27.10.2014

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, publikujemy wersję elektroniczną przedmiotowego dokumentu, z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag na załączonym formularzu elektronicznym do dnia 7 listopada br. na adres e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

23.10.2014

Z satysfakcją prezentujemy Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, który został przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

20.10.2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do zgłaszania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Polecamy