Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

II transza środków w ramach FIO 2006-2007

 

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż druga transza dotacji zapisana w umowie realizacji zadania publicznego realizowanego w latach 2006-2007 zostanie przekazana po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego z realizacji zadania w roku 2006. W nawiązaniu do powyższego Departament uprzejmie prosi o pilne przesłanie przedmiotowych sprawozdań.


 

Polecamy