Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

- W dialogu społecznym pojawił sie nowy partner, który nie był  do tej pory reprezentowany. Dotychczas pod pojęciem dialogu społecznego rozumieliśmy jedynie Komisje Trójstronna. Teraz w dialogu społecznym będą uczestniczyć srodowiska, które były do tej pory pomijane, a są niezbędne obywatelom i państwu – mówił wicepremier Hausner podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W czwartek, 27 listopada, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego premier Leszek Miller i wicepremier Jerzy Hausner wręczyli akty powołania członkom Rady.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym ministra gospodarki i pracy. W jej skład wchodzi po pięciu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podstawą prawną do utworzenia Rady były Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego - Rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ustawa pozwala uruchomić aktywność ludzi dobrej woli i stawia dialog ponad inne formy tworzenia prawa – podkreslał premier Miller.

Rada w pierwszej kolejności zajmie się nadzorem nad wdrażaniem Ustawy oraz wypracowaniem najlepszych rozwiązań podatkowych dla organizacji pozarządowych.

- Wejście w życie ustawy jest krokiem w dobrym kierunku – kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Trzeba wierzyć, że Rada stanie się forum dialogu obywatelskiego – mówił podczas konferencji prasowej po inauguracyjnym posiedzeniu Rady Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll.

Jakub Wygnański, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, stwierdził, iĽ zależy mu na tym, aby w pracach Rady uczestniczyli ci, którzy w jej skład nie weszli. Sama ustawa ma scenariusz otwarty, wiele zależy od tego, jak samorządy będą chciały z tej ustawy skorzystać i na ile będą realizować konstytucyjną zasadę pomocniczości – dodał.

- Dla środowiska samorządowego przyjęcie tej ustawy jest tak samo ważne jak przyjęcie ustawy o samorządzie terytorialnym, dlatego bedziemy się starali aktywnie uczestniczyć w pracach Rady – starał się rozwiać jego wątpliwości Wojciech Marchlewski.

Po konferencji prasowej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.


 

Tagi:

Polecamy