Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Main Page / News
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

News

Informacja o ogłoszeniu konkursu uzupełniającego nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17

17.07.2017

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych opp za rok 2016

07.07.2017

Zachęcamy opp do wcześniejszego zamieszczania sprawozdań

Rozpoznanie rynku na emisje materiałów w telewizji

06.07.2017

Zapraszamy do składania ofert na emisje w telewizji materiałów w ramach projektu "Konsultacje +". Prosimy o zapoznanie się z treścią rozpoznania rynku. Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2017 r.

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 26 kwietnia 2017 r.

27.06.2017

Agenda, protokół, materiały z posiedzenia, a także podjęte uchwały.

Konsultacje Za życiem - konferencje regionalne

14.06.2017

Zapraszamy do udziału w konferencjach regionalnych w ramach projektu Konsultacje +. Najbliższe konferencje odbędą się w Szczecinie, Białymstoku, Ełku oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Nabór na wolne stanowisko pracy

09.05.2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Nabór konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych w projekcie pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

28.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szacowania wartości zamówienia.

Aktualności FIO

23.03.2017

Udostępnienie kart ocen FIO 2017 - Priorytet 1, 2 i 4 Komponent Działań Systemowych

Projekty aktów prawnych

10.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kolnsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o spółedzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1.

09.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1, dla operatorów mających swoją siedzibę w województwach: pomorskim, dolnośląskim i lubuskim

Wyniki oceny formalnej FIO 2017 Priorytet 3 i 4

10.02.2017

Uprzejmie informujemy, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2017 - Priorytet 3 i 4. Zapraszamy do zapoznania się z listą wyników.

Konkurs FIO 2017

01.02.2017

Informacja nt. oświadczeń o braku wpisu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

FIO 2017 - informacja o terminie ogłoszenia wyników I naboru

27.01.2017

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników wrześniowego naboru w ramach konkursu FIO na rok 2017 (Priorytet 1, Priorytet 2, Priorytet 4 Komponent Działań Systemowych) planowane jest w I połowie lutego 2017 r.

Informacja o wyborze partnera do projektu

23.01.2017

Informacja o wyborze partnera do projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia - w trakcie procesu legislacyjnego - pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017-2021 w ramach Działania 2.16 PO WER

Tagi:

We recommend