Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020

Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020

W związku z rozpoczęciem prac nad Programem współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych tą tematyką o zgłaszanie do dnia 18 czerwca 2017 r. konkretnych  propozycji zapisów, jakie uwzględnić należy w ww. dokumencie.

Propozycje  prosimy przesyłać na adres program.wspolpracy@mrpips.gov.pl (w tytule proszę wpisać „propozycje do nowego programu”).


Tagi:

Polecamy