Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przebieg konferencji w Olsztynie 08.11.2005 r.

Trzecia konferencja w ramach konsultacji PO Społeczeństwo Obywatelskie
Dnia 8 listopada odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie konferencja w ramach konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013. Spotkanie zorganizowane zostało przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką zawartą w PO SO.

Konferencję otworzył Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiając główne założenia ideowe, cele, priorytety oraz kierunki PO SO. Zaznaczył także, iż projekt tego programu stanowi ogromny sukces środowiska organizacji pozarządowych, budujących dobre państwo siłą swoich obywateli.

Teresa Hernik, Współprzewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego zwróciła uwagę na relacje między programem sektorowym a potrzebami sektora. Zaprezentowała kondycję trzeciego sektora, omawiając jednocześnie jego problemy, potrzeby oraz role PO SO dla jego dalszego rozwoju. Wskazała także na konieczność istnienia w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 wyodrębnionego programu operacyjnego dotyczącego społeczeństwa obywatelskiego. 

Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurkiego podkreśliła znaczenie Programu, będącego szansą dla mniejszych organizacji pozarządowych. Przedstawiła partnerską współpracę samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi wskazując wspólne projekty wzmacniające organizacje społeczne, integrujące lokalną społeczność, jak również pomagające grupom najbardziej potrzebującym.

W trakcie dyskusji nad PO SO zwracano uwagę na konieczność wsparcia działań małych organizacji działających na szczeblu lokalnym, które mają problemy z dostępem do środków finansowych, zagadnienie transparentności w kontaktach administracji państwowej z organizacjami pozarządowymi, kwestie wykorzystania zasobów wiejskich (budynki, sale) w aktywizacji społeczności lokalnych oraz znaczenie informacji oraz rozpowszechniania ideałów społeczeństwa obywatelskiego i edukacji nieformalnej.

Podsumowując konferencję Dyrektor Krzysztof Więckiewicz podziękował za wszelkie uwagi uczestników dotyczące Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Zwrócił uwagę na merytoryczną dyskusję  oraz cenne wskazówki do programu. Dyrektor zaprosił do wyrażania opinii na temat PO SO drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl 

Tagi:

Polecamy