Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rozporządzenia


Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz.973)

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)


POBIERZ DOKUMENT  PDF >>>

Pobierz dokument w Doc >>>

Zał. nr 1 Oferta >>>

Zał. nr 2 Sprawozdanie >>>

 

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. poz.2363)

POBIERZ DOKUMENT >>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz.U. poz. 1495)

POBIERZ DOKUMENT >>>

Rozporzadzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 1706)

POBIERZ DOKUMENT >>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego(Dz. U. poz. 234)

Rozporządzenie dotyczy sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego począwszy od sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł (włącznie).

POBIERZ DOKUMENT >>>

WZÓR 1 >>>

WZÓR 2 >>>

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione o korzystania ze zwolnienia od należności celnych przewozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 310).

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1172).

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2004 r., Nr 285, poz.2852).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2005 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2011 r.

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI PDF>>>

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI WORD>>>


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25)

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

POBIERZ PLIK>>>

 


Tagi:

Polecamy