Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

25.11.2015

Zaproszenie KSM P FIO 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy członków KSM P FIO 2014-2020 dot. podsumowania dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 i FIO 2016.

19.11.2015

Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Badania systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020.

18.11.2015

Zaproszenie na Ogólnopolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego

27 listopada 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się organizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Ogólnopolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego

19.11.2015

Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014

Do Regulaminu konkursu FIO w 2014 wprowadzono zmiany dotyczące zapisów w Części B - Zasady przyznawania dotacji w Priorytecie 1 oraz w komponentach, w rozdziale I. Realizacja projektów w Priorytecie 1.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy