Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

24.10.2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne 2014 - 2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do zapoznania się ze zgłoszeniami kandydatów do komitetów monitorujących PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Cyfrowa.

23.10.2014

Zapraszamy do zapoznania się z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Z satysfakcją prezentujemy Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, który został przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy