Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

17.04.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na spotkania konsultacyjne projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-201

Prośba o nadsyłanie ofert wynajmu sal na spotkania konsultacyjne zaplanowane w okresie od maja do lipca.

26.03.2014

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

W związku z zamiarem rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, Departament Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, a w szczególności spółdzielców socjalnych, o zgłaszanie do dnia 30 kwietnia br. konkretnych propozycji rozwiązań oraz zmian ustawowych. Propozycje zmian prosimy przesyłać na adres pozytek@mpips.gov.pl (w tytule proszę wpisać "nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych").

18.04.2014

Wyniki oceny formalnej

Dostępne są już wyniki oceny formalnej FIO 2014 dla Priorytetu 1.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy