Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

18.05.2016

Udostępnienie kart ocen FIO 2016

Zachęcamy do zapoznania się z kartami ocen ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2016, na podstawie których sporządzone zostały listy rankingowe dla Priorytetu 2.

06.05.2016

Regulaminu konkursu w 2016 r. w ramach Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu w ramach Programu Młodzież Solidarna w Działaniu.

05.05.2016

Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

24.05.2016

Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Młodzież Solidarna w Działaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze uwagami zgłoszonymi do Programu Młodzież Solidarna w Działaniu oraz ze stanowiskiem DPP.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy