Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

25.04.2016

Wyniki konkursu FIO 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Priorytecie 2.

20.04.2016

Zarządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania akredytacji AKSES

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji AKSES.

01.04.2016

Uzupełniający nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zapraszamy do zapoznania sie z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

26.04.2016

Zapowiedź prac nad projektem regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora ekonomii społecznej

Podczas konferencji "Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce" zorganizowanej 21 kwietnia 2016 r. Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS zapowiedział rozpoczęcie prac nad regulacjami dotyczącymi sektora ekonomii społecznej i zaprosił do współpracy środowisko związane z ekonomią społeczną.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy