Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

25.09.2015

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami procesu akredytacji OWES.

25.09.2015

Otwarty Nabór Partnerów

Informacja dotycząca wyboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

06.08.2015

Nabór ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie innowacji społecznych oraz mobilności ponadnarodowej. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 20 sierpnia 2015 r.

11.09.2015

Przewodnik dla organizacji

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce przewodnik dotyczący przygotowania projektów w ramach konkursu FIO. Został on napisany przez pracowników zajmujących się FIO w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy