Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

12.11.2014

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 12.30. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu.

10.11.2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne 2014 - 2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do głosowania w wyborach na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących PO IR i PO PC oraz do zapoznania się z kandydaturami zgłoszonymi w wyborach do PO IiŚ

06.11.2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów na członka oraz zastępcę członka do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Zgłoszenia można przesyłać do 20 listopada br.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy