Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

28.01.2015

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

UWAGA! Ogłoszono nabór wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami.

11.12.2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne 2014 - 2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL) oraz komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Głosowanie kończy się o godz. 23:59 5 lutego 2015 r.

27.01.2015

Informacja w sprawie potwierdzeń złożonych ofert FIO 2015

Wiadomość dla oferentów FIO 2015, którzy do tej pory nie otrzymali mailowego potwierdzenia złożenia oferty w Generatorze.

27.01.2015

Sprawozdania

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r, upływa termin dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014, których zadanie publiczne skończyło się zgodnie z umową w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy