Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

29.08.2014

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z raportem.

11.09.2014

Procedura wyborcza

Dnia 9 września 2014 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę nr 83 w sprawie ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.

11.09.2014

Komitet Sterująco-Monitorujący Program FIO na lata 2014-2020

Informujemy, że 11 września 2014 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

10.09.2014

Informacja o przedłużeniu projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Uprzejmie informujemy, iż realizacja niniejszego projwktu została przedłużona do marca 2015 r.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy