Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

26.03.2014

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

W związku z zamiarem rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, Departament Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, a w szczególności spółdzielców socjalnych, o zgłaszanie do dnia 30 kwietnia br. konkretnych propozycji rozwiązań oraz zmian ustawowych. Propozycje zmian prosimy przesyłać na adres pozytek@mpips.gov.pl (w tytule proszę wpisać "nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych").

21.02.2014

Komitet Sterująco-Monitorujący Program FIO na lata 2014-2020

Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów na reprezentantów strony pozarządowej w Komitecie Sterująco-Monitorującym Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy