Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

19.05.2015

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 czerwca br.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu.

19.05.2015

Nowa zakładka na stronie głównej MPiPS pn. Program współpracy z NGO.

Zachęcamy do odwiedzania nowej zakładki poświęconej Programowi współpracy i regulacjom dot. konsultacji.

27.03.2015

Ogłoszenie o naborze na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i nadsyłania swoich zgłoszeń.

29.05.2015

Zamówienia Publiczne. Broszura dotycząca planowania oraz realizacji projektu w konkursie FIO 2014-2020

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na opracowanie broszury dotyczącej planowania oraz realizacji projektu w konkursie organizowanym w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy