Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

20.02.2015

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztacie konsultacyjnym dokumentu pn. Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego

Warsztat odbędzie się w dniu 16 marca br. Zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń.

05.02.2015

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r.

W imieniu pozarządowej strony zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału w spotkaniu.

02.02.2015

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencje 2015- 2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 2 lutego 2015 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno ? Społecznego (EKES).

26.02.2015

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

WAŻNA INFORMACJA Przedłużenie terminu naboru wniosków ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zamknięcie naboru nastąpi w dniu 3 marca 2015 r

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy