Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

26.11.2014

Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.

Znany jest już Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.

10.11.2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne 2014 - 2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do głosowania w wyborach na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetecie monitorującym PO IiŚ.

26.11.2014

Zaproszenie na spotaknie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanuych przedstawicieli organizacji do nadsyłania swoich zgłoszeń do udziału w spotkaniu

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy