Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

27.03.2015

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2015.

27.03.2015

Ogłoszenie o naborze na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i nadsyłania swoich zgłoszeń.

12.03.2015

Ogłoszenia

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP) i Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy