Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

01.09.2015

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016

Konkurs FIO 2016 został ogłoszony. Od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. można składać oferty w Priorytecie 3 i 4.

10.08.2015

Otwarty Nabór Partnerów

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

06.08.2015

Nabór ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie innowacji społecznych oraz mobilności ponadnarodowej. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 20 sierpnia 2015 r.

01.09.2015

Zamówienia Publiczne

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na modyfikację aplikacji Generator Ofert i Sprawozdań FIO oraz Bazy Ofert i Sprawozdań FIO. Oferty można przesyłać do dnia 28 sierpnia br.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mpips.gov.pl

Polecamy