Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

10.02.2016

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego.

05.02.2016

Wyniki konkursu FIO 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Priorytecie 3, Priorytecie 4 oraz z wynikami naboru uzupełniającego w Komponencie Działań Systemowych.

03.02.2016

Wyniki oceny formalnej FIO 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2016 - Priorytet 2.

27.01.2016

Ogłoszenia

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z informacjami o naborach do grupy roboczej ds. KSOW oraz Komitetu Sterujacego do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy