Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Tekst ujednolicony po nowelizacji z dnia 19 sierpnia 2011 r. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

Tagi:

Polecamy