Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 9 września, weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br.

POBIERZ DOKUMENT >>>

Do pobrania także ujednolicony tekst ustawy, który weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 35 ust. 3 i 36 ust 1 i 1a które weszły w życie 24 września 2015 r. oraz oraz art. 10a, który zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.  

POBIERZ DOKUMENT >>>

Tagi:

Polecamy