Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2013

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej to doroczne święto środowiska osób i instytucji związanych z przedsiębiorczością społeczną. Spotkania mają na celu zarówno dyskusje nad bieżącymi problemami podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnionych w nich osób, są również miejscem szerokiej dyskusji na temat przyszłości sektora, integracji środowisk ekonomii społecznej, wymiany doświadczeń i idei, kreowania nowych rozwiązań. OSES jest największym ogólnopolskim spotkaniem dotyczącym przedsiębiorczości społecznej, przyciągającym corocznie ok. 1000 osób.

W tym roku Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej odbędą się w Szczecinie i Nowym Warpnie. Zgłoszenia do udziału w spotkaniach przyjmowane są przez stronę internetową http://oses2013.pl/. Rekrutacja trwa do 2 września 2013 r. do godz. 18.00. Informacje o przyjęciu zgłoszeń zostaną przekazane zainteresowanym do dnia 10 września 2013 r.

Organizatorem głównym OSES 2013 jest Fundacja Fundusz Współpracy. Współorganizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina oraz Gmina Nowe Warpno. Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej".

Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. W trakcie spotkań poruszane będą również takie kwestie jak:

  • przedsiębiorczość społeczna jako remedium na kryzys społeczno-gospodarczy,
  • nowe idee i kierunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
  • budowanie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw społecznych,
  • finansowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Program spotkań oraz wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej http://oses2013.pl/.

Tagi:

Polecamy