Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w terminie 22 – 29 maja 2017 r. zapytania ofertowego na opracowanie i produkcję medialnych komunikatów z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wyłoniono następującego wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów:

ROBERT STERN CONSULTING SP. Z O.O.

Ceglarska 25/49A

Kraków 30-362

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i produkcję medialnych komunikatów z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w ramach projektu „Konsultacje +”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 Euro (bez VAT).

W celu złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz z załącznikami. Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2017 r.


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1. Formularz oferty

Załącznik 2. Oświadczenia Oferenta

Załącznik 3. Wykaz zrealizowanych usług (dot. kryterium doświadczenia)

Załącznik 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Caritas Polska zapraszają na ogólnopolską konferencję otwierającą konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Konferencja odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Konsultacje + realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa).

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony www.zazyciem.mrpips.gov.pl

 

ZAPROSZENIE         PROGRAM KONFERENCJI          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Polecamy