Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół doraźny ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi

W skład doraźnego Zespołu ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020 wchodzą:

  • Bohdan Aniszczyk - przewodniczący
  • Anna Hejducka
  • ks. Stanisław Słowik
  • Witold Zakrzewski

Data 

posiedzenia

Informacja o posiedzeniu 
26 lipca 2017 r. Spotkanie dotyczyło podjęcia prac nad opracowaniem programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020. Ustalono, że Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego opracuje materiał zawierający priorytetowe działania MRPiPS z przyporządkowanymi do nich konkretnymi działaniami. Dokument ten zostanie przesłany do uczestników spotkania drogą mailową. Członkowie Zespołu wybrali jednomyślnie ze swego grona przewodniczącego zespołu. Został nim Pan Bohdan Aniszczyk.

Tagi:

Polecamy