Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / Wyszukiwarka
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyszukiwarka

Szukana fraza:

zapytanie: fio konkurs 2014 - Wyniki 121 - 130 z 130

Komunikat Rady Działaności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dniu 16 lutego 2005 r.

... Obywatelskich. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań związanych z uruchomieniem FIO, pierwsze konkursy ... ... ogłaszania konkursów, działań promujących „Program FIO” oraz procedury oceny wniosków ... ... NPR, procesem wdrażania FIO oraz budowaniem Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ...

RDPP 2012-2015

... Małgorzata Sinica Teresa Tiszbierek Marcin Wojdat Doraźny Zespół ds. prac nad Programem FIO na ... ... lata 2014 - 2020: Ks. Robert Sitarek Ks. Stanisław Słowik Krzysztof Balon Łukasz Waszak Cezary ...

Komunikaty

... Obywatelskich 2005-2008 i Programu Operacyjnego FIO 2009-2013, prace nad nowelizacją ustawy o działalności ... ... ) przedstawił w kolejnym punkcie posiedzenia stan prac nad dokumentami programowymi PO FIO 2009-2013 oraz om& ... ... :kształt Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2008 - 2013;monitoring ... ... dualistyczną formułę, w ramach której realizowany jest dotychczasowy konkurs, a druga jego część ... ... sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Rządowego Programu FIO. Kolejnym punktem posiedzenia były prace nad ...

Dokumenty do pobrania

... ;gt; PDF >>> PO FIO 2012 - modyfikacja Komponentu Wolotariatu DŁugoterminowego ... ... konkursach itp.). W przypadku  komponentu  regionalnego  w Priorytecie II koszty ... ... beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.). W przypadku   ... ... FIO 2012DRUKUJPowinno być:Oferta została zapisana w bazie danych.Numer złożonej oferty: 17Aby ... ... Zadaniowy ds. PO FIOul. Kopernika 36/4000-924 Warszawado dnia 13.02.2012 r.z dopiskiem OFERTA PO FIO ...

Przegląd prasowy

... nad nimi. Możliwe jest przekazanie jednej organizacji poza konkursem 20 tys. zł na projekt, kt& ... ... korzystania z środków FIO również w 2009 roku - przypomniała sekretarz Miasta Anna ... ... częstochowskie organizacje pozarządowe w ramach FIO w 2008 roku. Lilianna Ociepa-KaĽmirek z Częstochowskiego ... ... roku na konkurs złożono 1965 wniosków, z czego 842 zostało dofinansowanych - tłumaczył ... ... społecznejW tegorocznym konkursie mogą być realizowane projekty od kwoty 10 do 300 tys. zł (granty do 40 tys ...

Komunikaty

... P FIO na lata 2014-2020. Na kolejne posiedzenie Rady Zespół przygotuje projekt uchwały ... ... Rady dotyczący rekomendacji Rady w kwestii P FIO na lata 2014-2020. W trakcie spotkania pojawił się ... ... otwartego konkursu ofert na Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, natomiast w wariancie ... ... realizacji zadania publicznego poza konkursem. Do takiej sytuacji mogłoby dojść w przypadku zagrożenia życia ...

Procedury

... - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program - FIO), planowany jako trzyletnie przedsięwzięcie, powstał w celu ... ... celów, po uwzględnieniu obszarów, w których będą one realizowane oraz założonych funkcji Programu FIO ... ... pozostałych priorytetów i działań w ramach FIO;PRIORYTET: Dostęp do środków europejskich Kierunek działań ... ... konkursu ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. konkursu ... ... konkurs ofert musi zostać ogłoszony co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie zostanie ...

Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dn. 09-10 maja 2005 r.

... , że na poziomie centralnym udało się osiągnąć wiele rzeczy np. FIO, PO SO, Strategia Rozwoju Trzeciego ... ... m.in. problemy z finansowaniem przez FIO działań potrzebnych a mało popularnych, na które trudno zdobyć ... ... Baniaka, podsekretarza stanu w MPS, współprzewodniczącego RDPP. Poinformował on, że na konkurs wpłynęło ok ...

Komunikaty

... programów operacyjnych, informację na temat konkursu FIO 2009, ustalenie składu stałych zespoł& ... ... ;oacute;tko przebieg konkursu w ramach PO FIO w roku bieżącym. Poinformował, że wyniki konkursu zostaną ... ... Komitetem Monitorującym PO FIO 2009-2013 i CRZL, w tym wyniki dyskusji dotyczącej monitoringu i ewaluacji PO ... ... FIO,Kwestia VAT od SMS,Kwestia samoregulacji organizacji pozarządowych - omówienie roli ... ... wniosków. Członkowie Rady zapowiedzieli przeprowadzenie pogłębionej ewaluacji FIO oraz refleksji ...

Podstawowe informacje

... Małgorzata Sinica Teresa Tiszbierek Marcin Wojdat Doraźny Zespół ds. prac nad Programem FIO na ... ... lata 2014 - 2020: Ks. Robert Sitarek Ks. Stanisław Słowik Krzysztof Balon Łukasz Waszak Cezary ...

Polecamy