Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych


w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

28.06.2016

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych - zapraszamy do przesyłania propozycji zmian

23.06.2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - szkolenie podnoszące kompetencje kadry obsługującej system akredytacji

17.06.2016

Nabór wniosków o akredytację AKSES.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o kolejnym naborze wniosków o akredytację AKSES.

23.06.2016

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego powołani 17 czerwca 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą nowych członków RDPP.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy