Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej oraz za wdrożenie i promocję


rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

17.02.2017

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

10.02.2017

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i 4 w Komponencie Działań Systemowych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i 4 Komponencie Działań Systemowych

26.01.2017

Nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu.

22.02.2017

Ankieta monitorująca współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Uprzejmie informujemy o późniejszym terminie realizacji badania ankietowego dotyczącego współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mrpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy