Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / Wyszukiwarka
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyszukiwarka

Szukana fraza:

zapytanie: wzor sprawozdania merytorycznego za 2013 r - Wyniki 21 - 30 z 68

Rozporządzenia

... merytorycznych organizacji pożytku publicznego począwszy od sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w ... ... 2013 r. Dotyczy to organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają ... ... Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w ... ... sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania ... ... merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego(Dz. U. poz. 234) Rozporządzenie dotyczy sprawozdań ...

OPP - obowiązki sprawozdawcze

... zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań za 2012 rok w terminie do 15 lipca 2013 roku na ... ... Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji ... ... sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2010.POBIERZ PLIK>>>   ... ... r. Nr 234, poz. 1536) sprawozdanie merytoryczne wraz z sprawozdaniem finansowym organizacja pożytku ... ... organizacji pożytku publicznego, Departament Pożytku Publicznego informuje, że sprawozdanie merytoryczne za ...

Podręcznik użytkownika Bazy OPP

... finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego sprawozdań za rok 2011* oraz lata kolejne ... ... . *organizacje o roku obrotowym inny niż kalendarzowy, które nie zamieściły sprawozdań za rok 2010 w ... ... funkcjonującej do dnia 31 grudnia 2011 r. bazie, mogą zrobić to w za pomocą nowej bazy. Dla prawidłowego ... ... ; INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DO POBRANIA ... ... publicznego za 2011 rok - możliwość przeglądania sprawozdań przez użytkowników zewnętrznych ...

Przypomnienie dotyczące sprawozdawczości OPP

... wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) sprawozdanie merytoryczne wraz z sprawozdaniem finansowym ... ... Społecznej sprawozdania finansowego i merytorycznego za ten rok (2010), nawet w przypadku otrzymania statusu ... ... sprawozdania finansowego i merytorycznego, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania ... ... zabezpieczenia społecznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto ... ... w ostatnich dniach danego roku. Sprawozdania, o których mowa powyżej powinny zostać ...

INFORMACJA NA TEMAT OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH FUNDACJI PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI MPIPS W 2012 ROKU

... MPIPS - składają w formie papierowej wyłącznie sprawozdanie merytoryczne. Nie ciąży na nich obowiązek ... ... merytoryczne winno być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w ... ... sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529). W ... ... reprezentacji. Ww. sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy (2011) najpóĽniej do końca ... ... sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego umieszczonej na stronie ...

Nowy rok - stare OBOWIĄZKI dla organizacji pożytku publicznego

... Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2005 r. w analogicznym ... ... publicznego ma obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds ... ... ;      Z dopiskiem "SPRAWOZDANIA OPP ZA ROK 2005" ... ... uzyskały status OPP do końca 2005 r., jak i te, które nadal posiadają ten status, mają obowiązek złożenia ... ... . zabezpieczenia społecznego nie muszą być przekazywane zatwierdzone sprawozdania finansowe.Zgodnie z artykułem 53 ...

Fundacje nadzorowane przez MPiPS

... sprawozdanie merytoryczne. Nie ciąży na nich obowiązek składania w formie papierowej sprawozdań finansowych ... ... PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI MPiPS. Powyższe sprawozdanie merytoryczne winno być zgodne z wymogami rozporządzenia ... ... Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności ... ... fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529). W sprawozdaniu tym należy odnieść się do każdego punktu ww ... ... fundacji dla składania oświadczeń woli lub reprezentacji. Ww. sprawozdania należy składać za dany rok ...

ZMIANA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

... w wersji papierowej. Sprawozdania za 2011 r. organizacje pożytku publicznego mają obowiązek ... ... przesyłania Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności ... ... terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Nowy wzór sprawozdania ... ... (będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2013 r.)      & ... ... zabezpieczenia społecznego, sprawozdanie merytoryczne z działalności w formie uproszczonego sprawozdania ...

Komunikat w sprawie wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku

... sprawozdań finansowych i merytorycznych do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego istnieje ... ... już od 2004 r. Natomiast, w związku z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ... ... działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr ... ... 28, poz.146), po raz pierwszy niezłożenie tych sprawozdań wiąże się z nieumieszczeniem organizacji ... ... 2010 r., Ministerstwo w roku bieżącym, w drodze wyjątku, zamieści w wykazie organizacji uprawnionych od ...

Wyniki konkursu

... PO FIO w 2013 r. Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów ... ... Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ... ... pobrania>>>   Korekta wyników konkursu w ramach PO FIO w 2013 ... ... r. Departament Pożytku Publicznego informuje, że lista rankingowa dotycząca priorytetu II nie ... ... również zmieniona punktacja ani decyzja o dofinansowaniu. Przepraszamy za komplikacje wynikłe ...

Polecamy